Dr hab. Susi Ferfoglia pochodzi z Gorizia (Włochy), ale od wielu lat mieszka w Polsce, swoją działalność naukową i dydaktyczną łączy z aktywnością artystyczną.

Początkową edukację muzyczną, Susi Ferfoglia zdobyła w klasie fortepianu w Konserwatorium Muzycznym „G. Tartini” w Trieście (Włochy). Zafascynowana organami, postanowiła podjąć studia w krakowskiej Akademii Muzycznej. Ukończyła ją z wyróżnieniem w roku 2005 w klasie organów prof. dr. hab. Andrzeja Białko, broniąc pracę p/t „Muzyka instrumentalna Giovanniego de Macque’a na tle życia muzycznego Neapolu u progu XVII wieku”. Zarówno w trakcie trwania jak i po ukończeniu studiów brała udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez m.in.: G. Boveta, O. Latryego, L. Tammingę, J. D. Christiego, Z. Szathmary’ego, D. Titteringtona. Interpretację dawnej muzyki włoskiej doskonaliła w Mediolanie u prof. L. Ghielmiego, w Polsce zaś u prof. Marka Toporowskiego w Katowicach.

Od września 2009 r. do lutego 2010 r. przebywała na urlopie naukowym we Francji (Paryż i Rouen), gdzie doskonaliła swoje umiejętności z zakresu gry i historii muzyki francuskiej barokowej i romantycznej u takich profesorów jak: F. Menissier, D. Roth, J.I. Hameline. Podczas pobytu we Francji miała możliwość grania na francuskich historycznych instrumentach, od barokowych po romantyczne.

W ramach swej działalności koncertowej występowała na wielu festiwalach organowych na terenie Polski, Włoch, Francji i Słowenii grając niejednokrotnie na instrumentach historycznych. We Włoszech często występowała również jako akompaniatorka z zespołami kameralnymi i chórami. Współpracowała z zespołem Capella Cracoviensis wykonując partię BC. Wraz z Collegium Zieleński uczestniczyła w nagrywaniu wszystkich dzieł Mikołaja Zieleńskiego (Offertoria i Communiones Totus Anni 1611, DUX).

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum i Instytutu Liturgicznego PAT w Krakowie. Uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006). Studia z filozofii kultury głęboko wpłynęły na jej sposób myślenia o muzyce. Wyraża się to w mocnym przekonaniu o konieczności dotarcia do przeżyć i myśli zawartych w każdym dziele artystycznym, gdyż poprzez dźwięki można wyrazić głęboką prawdę o życiu. Stąd ogromną wagę przykłada do starannego i dogłębnego poznania utworu oraz jak najwierniejszego jego wykonania. To właśnie ta troska wymusza niejako na wykonawcy sięganie do odpowiedniego instrumentarium, które umożliwia jak najwierniejszy przekaz związany z danym stylem i epoką.

Podejmowana przez lata refleksja i praktyka zawodowa zaowocowały pracą habilitacyjną: Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku, którą obroniła na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej w Krakowie w 2013 roku. W ramach tej pracy nagrała również dwie płyty CD z włoską i francuską muzyką organową na przemian z chorałem gregoriańskim.

Jako pedagog od r. 2005 pracuje w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. ks. kard. F. Macharskiego w Krakowie oraz w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prowadząc klasę organów i zajęcia z historii i praktyki chorału gregoriańskiego. W pracy z młodymi muzykami przyświeca jej przekonanie, że tworzenie, przekazywanie i umiejętność dostrzegania piękna jest pokarmem dla duszy każdego człowieka. Spotkanie ze sztuką i obcowanie z nią wymaga nie tylko przygotowania technicznego, ale również wykształcenia w sobie wewnętrznego pragnienia docierania zarówno do istoty utworu jak i samego siebie. W czasie swojej działalności dydaktycznej zorganizowała kilka wyjazdów naukowych do Francji, Niemiec, Włoch i Polski, których celem było umożliwienie młodym organistom bezpośrednie zetknięcie się z instrumentami historycznymi. Regularnie prowadzi warsztaty chorału gregoriańskiego w różnych polskich ośrodkach liturgicznych starając się młodym przybliżyć piękno i głębię chorału gregoriańskiego i innych śpiewów jednogłosowych.

Jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej, gdzie udziela się przede wszystkim w sprawach dotyczących budownictwa organowego. Jest również członkiem międzynarodowej grupy Bach-Societät.

Od roku 2007 prowadzi żeński zespół wokalny Flores Rosarum, który swoje zainteresowania koncentruje wokół religijnej muzyki europejskiej od XIII do XVI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem śpiewów zawartych w polskich rękopisach liturgiczno-muzycznych; zajmuje się również utworami autorstwa średniowiecznej mistyczki św. Hildegardy z Bingen. Flores Rosarum współpracuje z takimi zespołami jak Peregrina (Bazylea), z którym kilkakrotnie wykonał najstarszy dramat liturgiczny autorstwa św. Hildegardy z Bingen Ordo Virtutum; ze Schola Cantorum Chosoviensis (Chorzów), San Clemente (Kraków), Wawelską Scholą gregoriańską (Kraków). Obecnie prowadzi intensywnie badania nad muzyką zawartą w średniowiecznych rękopisach klasztorów żeńskich na terenie Małopolski. W ramach tego projektu w roku 2015 wraz z zespołem Flores Rosarum nagrała płytę CD Venite, exultemus Domino (DUX 1242).

Susi Ferfoglia prowadzi również intensywne badania nad rękopisami muzyczno-liturgicznymi, które znajdują się w Archiwum wawelskim. Badania te zaowocowały artykułami oraz licznymi koncertami i prezentacjami muzyki, która zawarta jest w dawnych rękopisach wawelskich: m.in. śpiewy zawarte w Graduale Jana Olbrachta (r. 1506), Żywot św. Stanisława na podstawie Vita maior oraz Oficjum rymowanego o św. Stanisławie (r. 1320) autorstwa Wincentego z Kielczy.

Od roku akademickiego 2016/17 jest kierownikiem Studiów Podyplomowych z Monodii Liturgicznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne