Ukończył Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, kierunek: historia i teologia liturgii. Obecnie: doktorant – nauki teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, specjalizacja: mgr-lic teologii moralnej, teologii duchowości, teologii liturgii, etyki społecznej. Wykładowca Franciszkańskiej Szkoły Muzyki i Liturgii w Krakowie, Prenowicjatu oo Franciszkanów w Głogówku oraz Katecheta i pedagog, muzyk i dyrygent scholi liturgicznej w parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu.

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne