Doktor teologii, ukończył studia magisterskie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, kierunek: historia i teologia liturgii oraz studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, specjalizacja: teologia moralna, teologia duchowości, etyka społeczna, gdzie obronił doktorat z Teologii Ciała Jana Pawła II oraz uzyskał tytuł naukowy doktora nauk teologicznych.
Wykładowca Franciszkańskiej Szkoły Muzyki i Liturgii w Krakowie, Prenowicjatu oo Franciszkanów w Głogówku. Katecheta i pedagog, muzyk i dyrygent scholi liturgicznej w parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu.

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne