Cykl kształcenia w WLSW przewiduje dwuletni program nauczania. Zajęcia odbywają się w czasie roku akademickiego od października do czerwca, raz na 2 tygodnie w soboty. Program nauczania obejmuje m.in.:

  • emisję głosu,
  • psychologię śpiewu,
  • podstawy dyrygentury chóralnej,
  • metodykę pracy z zespołem wokalnym,
  • zasady muzyki,
  • kształcenie słuchu,
  • czytanie nut głosem,
  • chorał gregoriański,
  • teologię liturgii.

W trakcie roku akademickiego w ramach zajęć WLSW odbywają się również warsztaty muzyczno-liturgiczne, rekolekcje i wykłady zmienne, w których słuchacze Studium uczestniczą na specjalnych zasadach.

 

Miejscem zajęć jest klasztor oo. franciszkanów przy ulicy Kruczej 58 we Wrocławiu.

 

Wymienione projekty realizowane są we współpracy ze znanymi i cenionymi w Polsce i zagranicą muzykami, kompozytorami, chórmistrzami i teologami:

Pawłem Bębenkiem, o. Marcinem Drągiem OFM Conv., s. Suzaną Ferfoglią, o. Tomaszem Grabowskim OP, Hubertem Kowalskim, o. Dawidem Kuszem OP, o. Michałem Murzynem OP, o. Tomaszem Nowakiem OP, Piotrem Pałką, Urszulą Rogalą, o. Pawłem Soleckim OFM Conv., o. Adamem Szustakiem OP, prof. Bogumiłą Tarasiewicz, Jakubem Tomalakiem, s. Karen Trafankowską CSFN, Marcinem Wasilewskim-Krukiem, Sławomirem Witkowskim.

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne