Opłata za jeden semestr nauki w WLSW wynosi 900 zł. Opłata za studium wnoszona jest jednorazowo za cały semestr. W przypadku rezygnacji nie podlega ona zwrotowi. Opłatę za pierwszy semestr należy uiścić do 31 października, za drugi semestr do 1 lutego. Na uzasadniony wniosek słuchacza dyrektor studium może, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, rozłożyć opłatę za studium na dwie raty.

 

Dane do przelewu

Fundacja KWS

ul. Gorlicka 60/5

51-314 Wrocław

Citi Bank Handlowy: 89 1030 0019 0109 8530 0031 7263

Tytuł przelewu: WLSW, Semestr 1/2, Nazwisko

 

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne