Teoretyk muzyki. Pasjonatka kształcenia słuchu i komputerowej edycji nut.

Absolwentka rybnickiej PSM I i II st. im. braci Szafranków, studiów licencjackich i magisterskich w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocławskiego Liturgicznego Studium Wokalnego oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Wychowana w Duszpasterstwie Akademickim Maciejówka. Zawsze docenia piękną muzykę liturgiczną.

Od 2015 roku wykładowca WLSW. Z radością uczy słuchaczy zasad muzyki i kształcenia słuchu wspierając ich w muzycznym rozwoju.

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne