Katarzyna Młynarska- pomysłodawczyni, dyrektor i wykładowca Wrocławskiego Liturgicznego Studium Wokalnego. Wokalistka, pedagog, trener emisji głosu, muzykolog, chórmistrz, coach.

Jako trener emisji głosu zajmuje się coachingiem wokalnym i art-coachingiem prowadząc w Polsce i za granicą autorskie warsztaty wokalne m.in. dotyczące śpiewu liturgicznego, przygotowujące emisyjnie solistów, chóry i zespoły do koncertów i sesji nagraniowych. Dla osób pragnących udoskonalić umiejętności pracy głosem i odkryć swoją prawdziwą ekspresję, prowadzi szkolenia z zakresu retoryki wokalnej i impostacji głosu. Upowszechnia integralną koncepcję osoby ludzkiej wg Jana Pawła II, poprzez prowadzenie warsztatów wspierających rozwój osobisty kobiet i mężczyzn.

Autorka tekstów i muzyki z gatunku poezji śpiewanej. Wraz z zespołem Niebieski Tramwaj Nadziei koncertowała w kraju i za granicą, brała również udział w licznych festiwalach odnosząc liczne sukcesy.

Absolwentka Instytutu Teorii i Historii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Wokalno-Aktorskiego krakowskiej Akademii Muzycznej, Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Bydgoszczy i Studium Teologii Rodziny w Krakowie.

Warsztat wokalny doskonaliła na kursach mistrzowskich prowadzonych przez P. Esswooda, A. Reynolds, L.Braun i R. Karczykowskiego. Przez szereg lat zdobywała doświadczenie zawodowe współpracując jako solistka i chórzystka z Operą i Operetką w Krakowie, Polskim Radiem Kraków, International Bachakademie Stuttgart, Chórem Kameralnym Kantorei Sankt Barbara. Talenty aktorskie doskonaliła pod okiem aktorów Narodowego Teatru Starego w Krakowie.

Jest dyrektorem i wykładowcą emisji głosu we Wrocławskim Liturgicznym Studium Wokalnym.

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne