o. Marcin Drąg OFMConv

Doktorant na Instytucie Liturgicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i wykładowca liturgiki w WSD Franciszkanów. Absolwent podyplomowych studiów z franciszkanizmu na UPJPII. Od 2014 r. jest członkiem rady Instytutu Studiów Franciszkańskich.

Zajmuje się franciszkańską tradycją liturgiczno-muzyczną. W 2009 r. zainicjował Franciszkańskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej, za które jest odpowiedzialny. Jest jednym z pomysłodawców Franciszkańskiej Szkoły Muzyki i Liturgii, gdzie prowadzi wykłady z liturgiki. W 2017 r. został przewodniczącym Komisji Liturgicznej Krakowskiej Prowincji Franciszkanów.

Posługuje wśród młodzieży, neokatechumenacie, jest duszpasterzem chóru Voce Angeli oraz scholi liturgicznej „11-stka” w Klasztorze św. Franciszka w Krakowie.

 

 

o. Marek Augustyn OFMConv

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne