Marcin Wasilewski-Kruk

Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Wieloletni wokalista Capelli Cracoviensis. Założyciel i kierownik muzyczny Scholi Gregoriańskiej Katedry Wawelskiej do 2016 roku. Współtworzył Chór Mieszany Katedry na Wawelu. W latach 2007-2016 pełnił rolę drugiego dyrygenta Katedry. Od 2012 roku przewodniczy Scholi Gregoriańskiej Zakonu Paulinów w Krakowie.

Jest wykładowcą na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II oraz w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej. Współpracuje z Wrocławskim Liturgicznym Studium Wokalnym. Od 2011 roku współpracuje z organizowaną przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny Szkołą Kantorów. Prowadzi również warsztaty oraz indywidualne zajęcia z emisji głosu dla wielu zespołów wokalnych i chórów min.: Chóru Mieszanego Katedry na Wawelu, Chóru Psalmodia, Federacji Cecilianum, Chóru Canticum Jubilaeum.

Jako wokalista współpracował z zespołami takimi jak.: The Hilliard Ensemble, Les Musiciens du Louvre Grenoble, Chór Polskiego Radia, Chór Filharmonii Krakowskiej, Collegium Zieleński, Zespołem Rorantystów Capellae Cracoviensis, Krakowski Chór Kameralny. Z zespołami tymi brał udział w wielu festiwalach m.in. Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Starym Krakowie”, Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”, Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej.

W swojej działalności dyrygenckiej i solistycznej dokonał wielu nagrań płytowych realizowanych m.in. dla wytwórni DUX i Ars Sonora.

W latach 1999, 2002, 2006 pełnił funkcję kantora podczas liturgii sprawowanych na krakowskich błoniach przez Ojca Św. Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Ingresu Kardynała Stanisława Dziwisza.

 

 

o. Marcin Drąg OFMConv

Doktorant na Instytucie Liturgicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i wykładowca liturgiki w WSD Franciszkanów. Absolwent podyplomowych studiów z franciszkanizmu na UPJPII. Od 2014 r. jest członkiem rady Instytutu Studiów Franciszkańskich.

Zajmuje się franciszkańską tradycją liturgiczno-muzyczną. W 2009 r. zainicjował Franciszkańskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej, za które jest odpowiedzialny. Jest jednym z pomysłodawców Franciszkańskiej Szkoły Muzyki i Liturgii, gdzie prowadzi wykłady z liturgiki. W 2017 r. został przewodniczącym Komisji Liturgicznej Krakowskiej Prowincji Franciszkanów.

Posługuje wśród młodzieży, neokatechumenacie, jest duszpasterzem chóru Voce Angeli oraz scholi liturgicznej “11-stka” w Klasztorze św. Franciszka w Krakowie.

 

 

o. Marek Augustyn OFMConv

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne