Marcin Wasilewski-Kruk

Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Wieloletni wokalista Capelli Cracoviensis. Założyciel i kierownik muzyczny Scholi Gregoriańskiej Katedry Wawelskiej do 2016 roku. Współtworzył Chór Mieszany Katedry na Wawelu. W latach 2007-2016 pełnił rolę drugiego dyrygenta Katedry. Od 2012 roku przewodniczy Scholi Gregoriańskiej Zakonu Paulinów w Krakowie.

Jest wykładowcą na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II oraz w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej. Współpracuje z Wrocławskim Liturgicznym Studium Wokalnym. Od 2011 roku współpracuje z organizowaną przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny Szkołą Kantorów. Prowadzi również warsztaty oraz indywidualne zajęcia z emisji głosu dla wielu zespołów wokalnych i chórów min.: Chóru Mieszanego Katedry na Wawelu, Chóru Psalmodia, Federacji Cecilianum, Chóru Canticum Jubilaeum.

Jako wokalista współpracował z zespołami takimi jak.: The Hilliard Ensemble, Les Musiciens du Louvre Grenoble, Chór Polskiego Radia, Chór Filharmonii Krakowskiej, Collegium Zieleński, Zespołem Rorantystów Capellae Cracoviensis, Krakowski Chór Kameralny. Z zespołami tymi brał udział w wielu festiwalach m.in. Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Starym Krakowie”, Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”, Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej.

W swojej działalności dyrygenckiej i solistycznej dokonał wielu nagrań płytowych realizowanych m.in. dla wytwórni DUX i Ars Sonora.

W latach 1999, 2002, 2006 pełnił funkcję kantora podczas liturgii sprawowanych na krakowskich błoniach przez Ojca Św. Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Ingresu Kardynała Stanisława Dziwisza.

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne