U podstaw Wrocławskiego Liturgicznego Studium Wokalnego leży głębokie przekonanie, że śpiew nie jest wyłącznie ubogaceniem liturgii, lecz jej istotną i integralną częścią.

Świadomie przeżywany i kształtowany śpiew jest całkowitym, holistycznym (ciało, intelekt, emocje, duch) zaangażowaniem siebie jako osoby, co w kontekście liturgii prowadzi do aktywnego i w pełni zaangażowanego (od strony duchowej i muzycznej) uczestnictwa w Eucharystii.

Mając na uwadze to, iż świadomość liturgiczna w wielu środowiskach związanych z muzyką liturgiczną wymaga rozwoju oraz profesjonalnego kształcenia, WLSW postawiło sobie do realizacji następujące cele:

  • poszerzanie wiedzy liturgicznej,
  • doskonalenie umiejętności wokalnych i muzycznych,
  • rozwój duchowy i osobowy,
  • propagowanie czynnego i świadomego zaangażowania w liturgię Kościoła poprzez modlitwę śpiewem.

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne rozpoczęło działalność w październiku 2009 roku jako pierwszy tego typu projekt w Polsce. Jego założycielką i dyrektorem jest Katarzyna Młynarska (wokalistka, muzykolog, chórmistrz, absolwentka Instytutu Muzykologii UJ, Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy).

Kadrę WLSW stanowią profesjonaliści i pasjonaci z dziedziny wokalistyki, teologii, teorii muzyki i dyrygentury łączący w swej pracy doświadczenie, wiedzę i wielkie zamiłowanie przedmiotu.

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne