Do WLSW przyjmowane są osoby pełnoletnie, posiadające podstawowy słuch muzyczny. Nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 25 września 2024 roku natomiast przesłuchania odbędą się w dniach od 30 września do 2 października 2024 roku (każdego dnia od godziny 18:30) na platformie MS Teams zgodnie z harmonogramem przesłanym zarejestrowanym kandydatom w indywidualnych wiadomościach w dniu 26 września 2024 roku.

Przesłuchania mają na celu sprawdzenie słuchu muzycznego kandydatów (m.in. umiejętność powtórzenia krótkiej melodii i rytmu). Kandydatów prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza oraz przygotowanie dowolnej pieśni lub piosenki.

Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł, należy ją uiścić na konto Fundacji KWS: 89 1030 0019 0109 8530 0031 7263, z dopiskiem w tytule: rekrutacja. W przypadku przyjęcia do WLSW zostanie ona zaliczona na poczet czesnego.

Zajęcia w roku akademickim 2024/2025 będą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams. Osoby, które rozpoczną naukę w WLSW w formie zdalnej, będą miały możliwość zrealizowania całego, 2-letniego cyklu nauczania w formie online.

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne