Do WLSW przyjmowane są osoby pełnoletnie, posiadające podstawowy słuch muzyczny. Nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 2 października 2023 roku natomiast przesłuchania odbędą się 7 października 2023 roku na platformie MS Teams zgodnie z harmonogramem przesłanym zarejestrowanym kandydatom w indywidualnych wiadomościach w dniu 4 października 2023 roku.

Przesłuchania mają na celu sprawdzenie słuchu muzycznego kandydatów (m.in. umiejętność powtórzenia krótkiej melodii i rytmu). Kandydatów prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza oraz przygotowanie dowolnej pieśni lub piosenki.

Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi 40 zł, należy ją uiścić na konto Fundacji KWS: 89 1030 0019 0109 8530 0031 7263, z dopiskiem w tytule: rekrutacja. W przypadku przyjęcia do WLSW zostanie ona zaliczona na poczet czesnego.

Zajęcia w roku akademickim 2023/2024 będą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams. Osoby, które rozpoczną naukę w WLSW w formie zdalnej, będą miały możliwość zrealizowania całego, 2-letniego cyklu nauczania w formie online.

 

WLSW Rekrutacja 2023/2024

"*" oznacza pola wymagane

Dane ogólne

DD myślnik MM myślnik RRRR

Adres zamieszkania

Dane kontaktowe

Email*

Wykształcenie muzyczne

Zgody i oświadczenia

Klauzula informacyjna*
Zgoda na przetwarzanie*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne