Do WLSW przyjmowane są osoby pełnoletnie, posiadające podstawowy słuch muzyczny. Nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 października 2019 roku natomiast przesłuchania odbędą się 19 października 2019 roku w godzinach od 9:00 do 13:30 w domu parafialnym przy klasztorze oo. Franciszkanów przy ul. Kruczej 58 we Wrocławiu (wejście do budynku przez podwórze od ul. Oficerskiej 1) zgodnie z harmonogramem przesłanym zarejestrowanym kandydatom w indywidualnych wiadomościach w dniu 16 października 2019 roku.

Przesłuchania mają na celu sprawdzenie słuchu muzycznego kandydatów (m.in. umiejętność powtórzenia krótkiej melodii i rytmu). Kandydatów prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza oraz przygotowanie dowolnej pieśni lub piosenki.

Opłata rekrutacyjna wynosi 30 zł, należy ją uiścić na konto Fundacji KWS: 89 1030 0019 0109 8530 0031 7263, z dopiskiem w tytule: rekrutacja. W przypadku przyjęcia do WLSW zostanie ona zaliczona na poczet czesnego.

 

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne