I ROK

emisja głosu

zasady muzyki

podstawy dyrygentury

praktyka liturgiczna

rola muzyki w liturgii

liturgika

chór

II ROK

emisja głosu

chorał gregoriański

praktyka liturgiczna

podstawy dyrygentury

kształcenie słuchu

chór

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne