Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne zaprasza na Maraton Wokalny z Katarzyną Młynarską!

Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcieliby udoskonalić, doszlifować lub odświeżyć swój warsztat wokalny! Poprzez intensywną pracę w wyjątkowej atmosferze zajmiemy się między innymi:

 • prawidłową, swobodną i odprężoną postawą ciała;
 • udźwięcznieniem i powiększeniem brzmienia głosu poprzez świadome wykorzystanie rezonatorów;
 • swobodą i lekkością fonacji;
 • poznaniem i świadomym korzystaniem ze środków ekspresji głosu.

Forma:

“Maraton Wokalny” czyli warsztaty śpiewacze, które mają formę kursów mistrzowskich (podział na uczestników czynnych i biernych).

Prowadzący zajęcia:

Katarzyna Młynarska (założycielka i dyrektor Wrocławskiego Liturgicznego Studium Wokalnego, doświadczony pedagog, wokalistka, muzykolog, trener emisji głosu).

Gdzie?

Klasztor oo. franciszkanów ul Krucza 58, Wrocław

Kiedy?

5 października 2019 (sobota), godz. 9.00-16.00.

Jak?

Warsztaty tworzą zamkniętą całość i obejmują:

 • otwarte zajęcia indywidualne (ok 30 minut) z emisji głosu dla maksymalnie 6 osób (uczestnicy czynni – uczestnicy bierni są obserwatorami);
 • zajęcia zbiorowe z emisji głosu i wykład tematyczny (dla wszystkich).

Plan:

8.30 rejestracja
9.00 – 10.30 emisja zbiorowa
10.50 – 12.20 otwarte lekcje indywidualne
12.40 – 13.25 wykład
13.30 – 15.00 otwarte lekcje indywidualne
15.15 – 16.00 emisja zbiorowa

Repertuar:

Osoby chcące wziąć udział w otwartych lekcjach indywidualnych proszone są o przygotowanie dwóch dowolnych utworów (pieśni, piosenki religijne lub popularne).

Cena:

 • dla uczestników czynnych 130 zł,
 • dla uczestników biernych 100 zł

Zapisy i wpłaty:

Z uwagi na duże zainteresowanie i krótki czas jaki pozostał do warsztatów prosimy o jak najszybsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego – nie później niż do 30 września 2019 r.

Płatność prosimy uiścić na konto (szczegóły w zakładce Fundacja KWS) z dopiskiem “Maraton Wokalny” w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 r. W razie potrzeby odwołania warsztatów z przyczyn losowych powiadomimy o tym uczestników nie później niż 3 dni przed planowanym terminem oraz zwrócimy wniesione przez uczestników opłaty. W przypadku rezygnacji po 30 września 2019 r. wpłacona kwota nie ulega zwrotowi.

Wszelkie pytania prosimy kierować przez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt.

 

Maraton Wokalny

Zgłoszenie udziału
 • Dane ogólne

 • Dane kontaktowe

 • Warunki udziału

 • Zgody i oświadczenia

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne